Projekt opracowują:

dr Maria Zając - kierownik projektu

dr Maria Zając
kierownik projektu

Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Kierownik Pracowni Nowe Media w Edukacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członek Rady Programowej czasopisma e-mentor, w latach 2004-2014 pracownik Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Członek Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Problematyką e-learningu zajmuje się aktywnie od kilkunastu lat, uczestnicząc w wielu projektach oraz prowadząc szkolenia, głównie z zakresu metodyki e-nauczania.
W pracy badawczej koncentruje się na problematyce zmian we współczesnej edukacji, tak aby lepiej spełniała ona potrzeby współczesnych uczących się, w tym szczególnie na zagadnieniach personalizacji nauczania, a od niedawna także wykorzystania elementów grywalizacji w kształceniu.

dr inż. Magdalena Andrzejewska - współpracownik

dr inż. Magdalena Andrzejewska współpracownik

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Członek Pracowni Nowe Media w Edukacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
W pracy badawczej koncentruje się na problematyce zastosowania ICT we współczesnej edukacji, w tym szczególnie na zagadnieniach personalizacji nauczania, a także wykorzystania eye-trackingu w dydaktyce.

dr inż. Marcin Piekarczyk współpracownik

Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki, specjalność sztuczna inteligencja. Członek IEEE, IEEE Computer Society, IEEE Systems, Man and Cybernetics oraz ACM. Członek Pracowni Kryptografii i Informatyki Kognitywnej w Katedrze Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedstawiciel Katedry Informatyki w uczelnianym Zespole ds. Nowoczesnych Form Kształcenia. Problematyką e-learningu zajmuje się aktywnie od około 10 lat, uczestnicząc w projektach badawczych, promując wykorzystanie e-learningu w ramach uczelni oraz prowadząc szkolenia, głównie z zakresu platformy Moodle.
W pracy badawczej koncentruje się na problematyce systemów biometrycznych, interfejsów człowiek-komputer, biologicznie inspirowanych modeli kryptograficznych oraz wykorzystania metod sztucznej inteligencji do indywidualizacji e-nauczania.

 

Kontakt z wykonawcami projektu: team@indipath-project.eu