Projekt łączy w sobie zagadnienia grywalizacji oraz personalizacji.
Dlatego również opis podstaw teoretycznych przedstawiony jest w formie oddzielnych podstron.

Pierwsza z nich dotyczy personalizacji. Przedstawiono na niej m.in. jak rozumiana jest personalizacja w zestawieniu z dwoma pokrewnymi pojęciami tzn. indywidualizacją i zróżnicowanym nauczaniem, które często używane są w literaturze zamiennie, choć nie jest to podejście w pełni poprawne. Aby poznać dokładniejsze wyjaśnienie różnic między tymi pojęciami warto zaglądnąć na podstronę serwisu zatytułowaną Personalizacja.

Drugim ważnym filarem koncepcji projektowania ścieżki uczenia się jest grywalizacja. Pojęcie to oznacza wykorzystanie elementów znanych z gier w warunkach innych niż gra, w tym wypadku chodzi o grywalizację nauczania. To podejście zdecydowano się zaadoptować na potrzeby projektu już po rozpoczęciu prac, ponieważ uznano, że rozwiązania grywalizacyjne dobrze sprawdzają się w celu zwiększania motywacji i zaangażowania uczących się. Zagadnieniom tym również dedykowano osobną podstronę serwisu uznając, iż jest to obecnie na tyle silny trend w edukacji, że osoby zainteresowane poszukiwaniem nowych metod nauczania być może zechcą poznać szerszy kontekst tego, gdzie i jak można zastosować grywalizację. Zapraszamy na podstronę Grywalizacja.

Zagadnienia dotyczące organizacji pracy zespołowej to jeszcze jeden wymiar realizowanego projektu. Mimo, iż zasadniczym celem prac jest stworzenie warunków do indywidualizacji, co samo w sobie wydaje się być sprzeczne z koncepcją pracy zespołowej, to jednak sprzeczność ta jest tylko pozorna. Uczenie się zgodne z indywidualnie definiowaną ścieżką nauczania wcale nie zakłada wykonywania wszystkich zadań indywidualnie. Wręcz przeciwnie – osoby o silnie rozwiniętych preferencjach społecznych będą się uczyć bardziej efektywnie pracując w zespole. Poza tym grywalizacja to podejście, które bardzo często opiera się na rozwiązywaniu zadań zespołowych, dlatego też zdecydowano się poświęcić tym zagadnieniom osobną stronę w serwisie – nazywając ją właśnie Praca zespołowa.

Osoby zainteresowane głębszym poznaniem  problematyki, której dotyczy projekt znajdą listę polecanych zasobów w kolumnie: warto przeczytać (na stronie głównej).