grywalizacja
rezultaty

Niniejsza strona zawiera opis rezultatów, których wypracowanie zaplanowano w projekcie. Ponieważ projekt jeszcze trwa również rezultaty...

Read More

Rezultaty

Big_ostatnie_Publikacje

Pierwsza publiczna prezentacja koncepcji projektu i planowanych działań miała miejsce w lipcu br. w Grecji podczas 14 konferencji ICICTE...

Read More

Motivating the learners