Niniejsza strona zawiera opis rezultatów, których wypracowanie zaplanowano w projekcie. Ponieważ projekt jeszcze trwa również rezultaty podlegają zmianom – są dopracowywane i doskonalone, niektóre są dopiero w fazie tworzenia. Ta strona, podobnie jak pozostałe części serwisu będzie systematycznie aktualizowana, tak abyśmy mogli zaprezentować ostatecznie tylko rozwiązania przetestowane i przydatne w praktyce.

 

Big_najnowsze_rezultaty

Platforma testowa Moodle

Uruchomiona została platforma testowa Moodle na potrzeby projektu. Ponieważ pierwszym środowiskiem wirtualnego nauczania, w którym będą testowane rezultaty projektu jest platforma Moodle dlatego została zainstalowana i skonfigurowana platforma Moodle dedykowana indywidualizowanym kursom. Podczas prac testowych kursy dostępne są wyłącznie dla uprawnionych użytkowników, natomiast w przyszłości planuje się udostępnienie przykładowego kursu opartego na koncepcji indywidualizacji szerszemu […]

0 comments
Big_najnowsze_rezultaty

Język EDL – prototyp

Język ten oparty jest na technologii XML, co ułatwi implementację tworzonych rozwiązań w różnych środowiskach wirtualnego nauczania (VLE) w przyszłości. EDL pełni rolę metajęzyka, który służy do opisu zarówno struktury kursu, jak i pojedynczych obiektów wiedzy (Learning Object – LO) stanowiących jego treść. Obiekty te mogą służyć do przekazu treści – przyjmując postać tekstów, obrazów, […]

0 comments
Big_najnowsze_rezultaty

Kwestionariusz stylów uczenia się

Pierwszym udostępnionym rezultatem jest wersja online Kwestionariusza Stylów Uczenia się, opartego na Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. Wstępna wersja kwestionariusza została opracowana w ramach pracy licencjackiej pod kierunkiem Marii Zając (autorka: Ewa Mocarska), a następnie w ramach projektu została ona dopracowana.

0 comments